Tietosuoja

24.5.2018

Classic VW Club Finland ry noudattaa tietosuojavaltuutetun suosittamia käytäntöjä ja 25.5.2018 voimaan astuvan GDPR-lainsäädännön määräyksiä yhdistyksen jäsenrekisterissä.